Ние знаем, че за да имаме устойчив бизнес, трябва да инвестираме в устойчивото предлагане на кафе, като гарантираме, че нашето кафе се отглежда по начин, който защитава околната среда и позволява на общностите, които отглеждат нашето кафе, да просперират.

Rainforest Alliance е организация с нестопанска цел, която работи за създаването на бъдеще, в което хората и природата се развиват в хармония.
Чрез съвместната работа с различни заинтересовани страни, включително фермери, предприятия, потребители и други, Rainforest Alliance изгражда съюз за подобряване на условията на живот, защита на биологичното разнообразие, подкрепа на фермерите и общностите за развитие и опазване на горите, както и тяхното адаптиране към климатичните промени.
Нашите кафени зърна са 100% от ферми, сертифицирани по стандартите на Rainforest Alliance Certifed ™.
Всяка ферма, сертифицирана от Rainforest Alliance, трябва да отговаря на строги изисквания за по-добри земеделски методи и условия на труд, както и за по-добра грижа за природата.
С това се гарантира, че кафето или какаото, което използваме в нашите напитки, е произведено по отговорен и устойчив начин.