Фермерите, които отглеждат кафе са съществена част от нашия бизнес – без тях ние не бихме могли да вдъхновяваме света за любов към истинското кафе!

Много общности, отглеждащи кафе са разположени в отдалечени селски райони, в някои от най-бедните страни в света и децата в тези общности често имат ограничен или никакъв достъп до образование.

Фондация Costa стартира през 2006 г., за да подкрепи хората, живеещи в отдалечените общности с изграждането на училища и да даде на децата качествено образование.

Досега са завършени над 80 училищни проекта в 10 различни държави, включително Колумбия, Уганда и Виетнам. Фондация Costa подкрепя тези общности, без да очаква нищо в замяна, което означава, че често помагаме на фермери в райони, от които не купуваме кафе.