Скъпи гости,
В изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването от 10.04.2020г., с която се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19,
кафетерии Costa Coffee остават затворени до второ нареждане.

Нашият екип ви призовава да си останете вкъщи и ви пожелава светли празници!